Rehab företag

Vi erbjuder företag och andra organisationer vår rehabiliteringstjänst.

Upplägg

  • Arbetsplatsbesök med genomgång av den enskildes arbetsmiljö.
  • I vår analys försöker vi få en helhetsbild över vad som orsakar dina besvär.
  • Tillsammans med den funktionella rörelseanalysen lägger vi upp ett rehabiliteringsprogram med träning och behandling.
  • Vi samarbetar med andra yrkesgrupper i rehabiliteringsprocessen.
  • Vi gör en uppföljning för att kontrollera hur vår rehabilitering lyckats.

Läs mer om Rehab

Kontakta oss gärna och låt oss berätta mer om hur ett upplägg skulle kunna se ut för just er verksamhet.