Rehab företag

Vi erbjuder företag och andra organisationer vår rehabiliteringstjänst.

Upplägg

  • Arbetsplatsbesök med genomgång av den enskildes arbetsmiljö.
  • I vår analys försöker vi få en helhetsbild över vad som orsakar dina besvär.
  • Tillsammans med den funktionella rörelseanalysen lägger vi upp ett rehabiliteringsprogram med träning och behandling.
  • Vi samarbetar med andra yrkesgrupper i rehabiliteringsprocessen.
  • Vi gör en uppföljning för att kontrollera hur vår rehabilitering lyckats.

Läs mer om Rehab+

Kontakta oss gärna och låt oss berätta mer om hur ett upplägg skulle kunna se ut för just er verksamhet.