Naprapatbehandling

Vid en naprapatbehandling kommer du att få berätta om orsaken till ditt besök och beskriva dina besvär med en s.k. sjukdomshistoria. Utifrån informationen undersöker vi med relevanta tester för att ställa rätt diagnos. Efter ställd diagnos utformas en anpassad behandling samt en individuell behandlingsplan.

Nedan kan du läsa mer om de olika behandlingsmetoderna vi använder:

Manipulation/Justeringstekniker

Manipulationsbehandling har till syfte att återskapa ledfunktion, normalisera och öka rörligheten i en drabbad led. Med hjälp av händerna tas specifika grepp riktade mot leden och en rörelse med hög hastighet utförs, litet rörelseutslag och med så lite kraft som möjligt. Detta har i sin tur en positiv/avslappnande verkan på angränsande vävnad som muskler och nerver.

Vi använder oss även av droppteknik vid ledjustering med hjälp av dropplatta för effektiv och skonsam behandling.

Mobilisering

En behandlingsteknik som används likt manipulationsbehandling med syftet att återskapa ledrörlighet, men rörelserna utförs istället långsamt. Denna teknik kan användas som ett komplement till att förbättra rörligheten samt minska smärta i kroppens olika leder.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling används effektivt för svårbehandlade och långvariga muskel- och senbesvär. Stötvågorna genererar en retning och ökar blodcirkulationen och den metaboliska aktiviteten i vävnaden. Detta främjar läkeprocessen och bidrar till smärtlindring/läkning utav det aktuella området.

Dryneedling

Genom att använda sig av nålar kan man komma åt djupare smärtpunkter i muskulaturen som inte går att nå med händerna. Behandlingen är en snabb och säker metod som kan användas vid många olika smärttillstånd.

Triggerpunktsbehandling & Massage

Triggerpunktsbehandling kan ofta användas för att behandla lokala och ömma smärtpunkter/knutor i muskulaturen. Den så kallade ”triggerpunkten” eller muskelknutan kan även i vissa fall orsaka utstrålande smärta till annan kroppsdel. Naprapaten är duktig på att hitta och behandla orsaken till dessa. Behandlingen används vanligen i kombination med annan behandling som exempelvis massage där man med hjälp av tryck och töjning framkallar en ökad cirkulation i muskeln som verkar avslappnande. Dessa behandlingar kan i sin tur underlätta vidare behandling som stretching eller manipulationsbehandling av kroppens leder.

Stretching/Muskeltöjning

För att påverka aktuella spänningstillstånd i kroppen kan töjning av muskulaturen utföras. Effekten blir att man genom passiva men också aktiva töjningstekniker kan öka eller bibehålla rörlighet som resulterar i minskad spänning samt ökad cirkulation.

TENS/EMS (Elektroterapi)

Transkutan elektrisk nervstimulering är en metod som används för att minska akut och långvarig smärta.