Rehab

Rehabiliteringens mål är att du skall bli besvärsfri och återfå din funktionsförmåga.

I vår rehabilitering ingår följande tjänster

I samband med ditt besök utformar vi ett program av ovanstående tjänster.

För dig som besväras av

  • Akuta/nytillkomna symtom.
  • Långvarig smärta eller
  • arbets och
  • idrottsrelaterade besvär.

Målgrupp

  • För företag och för dig som vill lyckas bättre med din rehabilitering