Rehab+

Vi har valt att kalla det Rehab+ genom att erbjuda en ännu bättre rehabilitering genom att kombinera behandling med personlig individuell träning. I vår rehabilitering kan vi ge dig fullt fokus då vi endast har en patient vid samma tillfälle.

Rehabiliteringens mål är att du skall bli besvärsfri och återfå din funktionsförmåga.

I vår rehabilitering ingår följande tjänster

I samband med ditt besök utformar vi ett program av ovanstående tjänster.

Rehab+ 

För dig med långvarig och mer svårbehandlad smärta i rörelseapparaten.

  • Långvarig smärta
  • Arbetsrelaterade och
  • Idrottsrelaterade besvär

Målgrupp

  • För företag och för dig som vill öka dina möjligheter till en lyckad rehabilitering