Rehab företag

Vi erbjuder företag och andra organisationer vår rehabiliteringstjänst. I vår analys försöker vi få en helhetsbild över vad som orsakar dina besvär.

Upplägg

  1. Vi startar med ett nybesök för naprapatbehandling för att ta reda på orsaken till dina besvär.
  2. Därefter gör vi en funktionell rörelseanalys för att kartlägga obalanser och svagheter.
  3. Arbetsplatsanalys med genomgång av den enskildes arbetsmiljö.
  4. Utifrån denna analys lägger vi upp ett program med personlig funktionell träning och naprapatbehandlingar.
  5. Vid behov samarbetar vi med andra yrkesgrupper i rehabiliteringsprocessen.
  6. Vi gör en uppföljning för att kontrollera hur vår rehabilitering lyckats och rapporterar sedan till uppdragsgivaren.