Instruktioner

Vid akuta och nytillkomna besvär

  • Här finner du enkla övningar för att på egen hand fortsätta din rehabilitering
  • Behandlingen i sig brukar lindra besvären så att ni kan komma igång med övningarna för att förebygga och minska risken för återfall

Övningarna består av tre steg med behandling mellan varje Övningarna görs 1 ggr per dag

Övningarna delas ut efter 2 behandlingsförsöket för att se resultatet av behandlingarna innan träning påbörjas.

  1. Första veckan – Vi föreslår att ni börjar med lätt uppstart med 3×5 repetitioner då vi anser att det är bättre börja försiktigt
  2. Andra veckan – Ökar vi till 3×10
  3. Tredje veckan – Ökar vi till 3×15

Uppföljning föreslås med behandling mellan varje vecka. Vi repeterar då de övningar som ni fått för att säkerställa att dessa utförs på rätt sätt.

Vid långvariga och återkommande besvär