Företag

Vi samarbetar med alla typer av organisationer och har valt att benämna det med företag.

Sjukskrivningar på grund av besvär från rygg, nacke, muskel och leder tillsammans med psykisk ohälsa är idag bland de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och försämrad arbetsmiljö i Sverige.

Vi är experter på behandling och rehabilitering av besvär från rygg, nacke, muskel och leder.

Vi arbetar med

  • Prehab – förebyggande insatser och
  • Rehab – rehabilitering.

Vår ambition och målsättning är att våra kunders medarbetare skall kunna rehabiliteras snabbare samtidigt som vi vill vara en del i er verksamhet för att förebygga vanligt förekommande besvär inom er verksamhet.

Vi på InMotus har erfarenhet av många olika arbetsmiljöer och dess påverkan på kroppen.

Vi hjälper din personal att fungera och att slippa ha ont i onödan.

  • Minskade kostnader för sjukskrivningar.
  • En attraktiv arbetsgivare som ligger steget före i personalvård.
  • Ökat engagemang och prestation hos personalen.
  • Bättre resultat och lönsamhet i företaget.

Ansvarar du för er företagshälsa på arbetsplatsen?

  • Vi vill gärna träffa dig för att visa och berätta mer om hur vi kan hjälpa er.
  • Du är därför välkomna att kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt behandlingsbesök** där vi visar vår verksamhet.

Våra tjänster betraktas som avdragsgilla och skattefri förmån för företag.

**) För verksamheter med 5 anställda och uppåt