Om oss

Kliniken startades 2019 och drivs av legitimerade naprapaten Jesper Andersen som ursprungligen har sina rötter i Kungälv.

InMotus är latin och betyder ”i rörelse”. Vi vill skapa rätt förutsättningar genom att få våra patienter/kunder smärtfria så att det kan fortsätta vara aktiva och återgå till rörelse i vardag och arbete.

Klinikens målsättning är att du som besväras av smärta skall få ett engagerat & professionellt bemötande. Genom vår specialistkompetens inom manuell medicin kan vi hjälpa dig med diagnos, rätt behandling och rehabilitering för dina besvär inom rörelseapparaten.

Arbetssätt

Naprapaten förebygger, behandlar och rehabiliterar

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd i muskler och leder. En naprapat arbetar även förebyggande för att förhindra att sjukdom uppstår. InMotus Naprapatklinik arbetar evidensbaserat vilket betyder och vår undersökning & behandling utgår från befintlig forskning och beprövad erfarenhet.

Personuppgiftshantering, GDPR & Kameraövervakning

Vid nyttjande av InMotus vårdtjänster såsom naprapatbehandling eller övriga tjänster kan du komma att behöva lämna ut dina personuppgifter i form av namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post. Detta behövs för att vi skall kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag och hantera din journalföring. Sådana uppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvården och är sekretessbelagda. För att förbättra vården kan vi med fullmakt från er lämna uppgifterna vidare till samarbetspartners.

På InMotus Naprapatklinik Kungälv har vi installerat kamerabevakning i syfte att förebygga/förhindra brott och underlätta i en eventuell brottsutredning samt säkra våra tillgångar men också vår personals och kunders trygghet. Vi har markerat med tydlig skylt vid entrén att kameraövervakning sker.

Kamerabevakning sker i enlighet med vad regelverket för IMY, integritetsskyddsmyndigheten ställer som krav.

Våra kameror samlar in och sparar material i form av film/ljud vilket kan utgöra en personuppgift, detta material sparas på ett säkert sätt (via en krypterad molntjänst). Detta material raderas löpande från kameran om inget brott eller annan händelse av särskilt viktig anledning utgjorts. Bevakningen sker endast på begränsade ytor och endast personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud har tillgång till materialet. Materialet lämnas aldrig ut till annan part förutom i en eventuell brottsutredning då bland annat polismyndighet kan få tillgång till materialet för att utreda händelse.

Du har rätt att kräva att få reda på vilka personuppgifter vi lagrar om dig.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud.

Jesper Andersen

jesper@inmotus.se

0707-273145

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). För hälso- och sjukvården finns det specifik lagstiftning som kommer att fortsatt gälla även efter att GDPR trätt i kraft.