Träning

Vi erbjuder träning utifrån dina förutsättningar, nuvarande situation och målbild. Vi anser att träning utgör en viktig del i behandlingen för optimal effekt på kort och lång sikt.

Vi erbjuder två träningsupplägg