Träning

Vi erbjuder träning utifrån dina förutsättningar, nuvarande situation och målbild. Vi anser att träning utgör en viktig del i behandlingen för optimal effekt på kort och lång sikt.

Vid din behandling hos oss ges hemträning och rådgivning för att förebygga och undvika återkommande besvär. Övningarna är avsedda för patientens besvärsområde och kan utföras med hjälp av enklare medel.