Företagsavtal

InMotus erbjuder företagsavtal gällande ”Fri förebyggande behandling och rehabilitering” till företag i Kungälv med kranskommuner.

Företagsavtalet utformas utefter era behov och kan innehålla följande:

 • Konsultation inom ergonomi.
 • Naprapatbehandling.
 • Möjlighet till akuttider.
 • Massage i samband med behandling.
 • Funktionell rörelseanalys (FRA).
 • Personlig funktionell träning (PFT).
 • Föreläsningar inom träningslära (inom kort).

Arbetsgivarens fördelar:

 • Friskare personal skapar ökad trivsel och produktiva medarbetare med högre närvaro.
 • Vi kan erbjuda era anställda förebyggande och rehabiliterande behandling i form av naprapati och träning.
 • Du har rätt som arbetsgivare att göra kostnadsavdrag för förebyggande och rehabiliterande behandling. En skattefri förmån för dina anställda.

Anställdas fördelar:

 • Anställda kan gå till naprapat genom sitt arbete och få reducerad kostnad för sitt besök.
 • Detta innebär i sin tur ingen kostnad för arbetsgivaren men det kommer att minska behandlingspriset för den anställda. Det är möjligt genom att man nyttjar rätten till bruttoavdrag och att kostnaden då dras innan skatten på lönen istället för efteråt.

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa ert företag med att skräddarsy ett företagsavtal.