Prehab – Förebyggande insats

InMotus arbetar med förebyggande insatser för att skapa friskare personal med lägre sjukfrånvaro som i sin tur kan leda till ökad arbetsglädje, produktivitet och lönsamhet.

Överbelastningar uppstår oftast i den svagaste länken och kan vara olika beroende på den enskilda medarbetaren kroppsliga funktion och arbetsuppgifter. Genom en funktionell rörelseanalys kan dessa identifieras och förebyggas innan skada uppkommit.

  • Vi erbjuder en kostnadsfri presentation* där vi kommer ut och berättar mer om hur vi kan hjälpa era anställda.
  • Vi går igenom vad naprapati är och hur en naprapatbehandling går till.
  • Vi berättar också skillnader mellan olika typer terapeuter och när ni skall välja en Naprapat.
  • Varför får vi besvär och hur påverkas vi av olika belastningar i arbetet.
  • Hur ni själva kan förhindra att besvär uppstår.
  • På plats berättar vi om vanligt förekommande besvär på arbetsplatsen och hur man på bästa sätt kan förebygga dessa.

Första steget – Arbetsplatsanalys

En anpassad arbetsplats är en förutsättning för att förebygga arbetsrelaterade besvär.

  • Vi kommer ut till ert företag och gör en arbetsplatsanalys. Vi träffar då era anställda för en individuell bedömning och går igenom arbetsplatsen och vanligt förekommande arbetsmoment.
  • Vi går igenom vad som kan förändras på plats gällande ergonomi och arbetsställningar och vid behov rekommenderas inköp av hjälpmedel som kan förbättra arbetsmiljön ytterligare.
  • Instruktioner om förebyggande rörelser och träningsråd anpassade för den enskilda medarbetaren tas fram och instrueras av naprapaten.
  • Vi utför främst våra arbetsplatsanalyser i kontorsmiljöer.

Kontakta oss gärna och låt oss berätta mer om hur ett upplägg skulle kunna se ut för just er verksamhet.

*) För företag med 10 anställda och uppåt