Funktionell rörelseanalys (FRA) 

Tjänsten ligger till grund för den personliga funktionella träningen. Överbelastningar uppstår oftast i den svagaste länken. Genom en FRA kan vi också identifiera och förebygga skador innan de uppkommit.

Syftet är att

  • Upptäcka eventuella obalanser och svagheter i kroppen.

I analysen tar vi reda på dina viktigaste förbättringsområden avseende

  • Rörlighet
  • Hållning
  • Stabilitet
  • Balans och koordinationsförmåga
  • Styrka
  • Uthållighet

Efter genomförd analys utformas ett träningsprogram.

Sjukdomsberättelse

Vi tar en grundlig sjukdomsberättelse där du får berätta om hur dina besvär uppstod och vilka tidigare behandlingar som genomförts. 

  • Detta ger oss möjligheten att komplettera med annan nödvändig information och åtgärd om ditt tillstånd.